Základní nastavení workflow: Příležitosti - Poptávka

The link address is: /dokumentace/3-popis/3-5-vychozi-nastaveni-systemu/zakladni-nastaveni-workflow-prilezitosti-poptavka