Notifikace týmu o nově vytvořených položkách u projektu nebo příležitosti

The link address is: /dokumentace/4-moduly/projekty/notifikace-tymu-o-nove-vytvorenych-polozkach-u-projektu-nebo-prilezitosti