SPF záznamy

SPF (Sender Policy Framework) je mechanismus, pomocí něhož lze definovat servery, které mají oprávnění odesílat poštu z vaší domény. Díky tomuto nastavení mohou být servery služby Profesionální e-mail veřejně autorizované k odesílání pošty vaším jménem.

Nasazením DNS záznamu (ve tvaru TXT) získáte kladné body u antispamových filtrů, čímž se zvýší míra doručení vašich e-mailů skrze externí systémy. Některé e-mailové servery totiž přihlížejí k existenci SPF záznamů.

Znění požadovaného DNS záznamu ve tvaru TXT:

v=spf1 include:spf.emailkampane.cz ~all

Pokud potřebujete uvést více hodnot v rámci SPF záznamu vaší domény, učiňte tak pomocí složeného SPF záznamu, nikoliv pomocí tvorby dvou SPF záznamů – toto je penalizováno téměř všemi příjemci. Použijte například:

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.emailkampane.cz -all

Parametr „-all“ označuje důsledný požadavek na vynucení pravidel záznamu. Varianta je tak prokázáním vyššího stupně autentifikace. V případě chyby je však e-mail rovnou odmítnut.

Parametr „~all“ má pouze informativní charakter. Varianta je o něco měkčí a v případě chyby e-mail dostane pouze mírné záporné body, ale není ihned automaticky odmítnu

Nastavení DNS záznamu

Pokud jste správcem své domény, respektive máte přístup do její administrace, postupujte následovně, případně se obraťte na svého webmastera:

  1. Přihlašte se do administrace domény, odkud lze danou doménu spravovat.
  2. Vyhledejte nastavení DNS záznamů, případně zónového souboru zvolené domény.
  3. Přidejte nový DNS záznam typu TXT ve znění v=spf1 include:spf.emailkampane.cz ~all
  4. Změny uložte.

 

Pro ověření SPF záznamu můžete využít tuto stránku.