Převod události z kalendáře na deník

The link address is: /dokumentace/4-moduly/kalendar/prevod-udalosti-z-kalendare-na-denik