Klávesové zkratky

Dialog

Od verze 3.5.8.130 a vyšší eWay-CRM® podporuje používání některých klávesových zkratek.

Ctrl + P Zobrazí tiskový náhled pro aktuální dialog.
Ctrl + S Uloží aktuální změny na dialogu.
Ctrl + Shift + S
(nebo Ctrl + Enter)
Uloží změny a uzavře dialog.
Ctrl + Ins Uloží změny, zavře okno a otevře okno nové položky. Funugje na modulu Docházka.
Ctrl + D Smaže otevřenou položku, pokud má uživatel právo na mazání.
Ctrl + Delete Odmaže hodnotu v polích typu combo-box, tedy v polích, kde vybíráte předem definovanou možnost (např. Prodejní cena na společnosti).
F5 Zaktualizuje data na dialogu.
Ctrl + H V dialogu se zobrazí záložka Historie.
Ctrl + N Vytvoří vazbu na novou položku. Funguje pouze na záložce, která umožňuje vazbu na novou položku vytvořit.
Ctrl + E Vytvoří vazbu na existující položku. Funguje pouze na záložce, která umožňuje vazbu na existující položku vytvořit.
Alt + F1 Zobrazí bublinu s databázovým názvem zvoleného pole (databázové jméno použijete například při vytváření workflow akcí).
Shift + Esc Pro zrušení úprav bez uložení při editování docházek přímo v seznamu docházek.
Ctrl + Z Vrátí provedenou akci ve chvíli, kdy máte otevřený Návrh formulářů - viz článek Přizpůsobení okna pomocí Návrhu formuláře.

Seznam

SHIFT + kliknutí na ikonu modulu Seznam položek modulu se otevře v novém okně. (Dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.3.)
CTRL + SHIFT + C Zkopíruje se odkaz k dané položce, který je možné sdílet mezi ostatními uživateli eWay-CRM. (Dostupné od verze eWay-CRM® Outlook 6.1.0.)

Globální zkratky

Tyto globální zkratky fungují kdekoliv ve Windows.

Win + Shift + J Zobrazí okno nového deníku.
Win + Shift + K Zobrazí se okno nového úkolu. (Dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.3.)

Telefonování

Pokud používáte telefonování přímo prostřednictvím eWay-CRM®, můžete pro některé ústředny využít následující klávesové zkratky:

Win + N Přijetí hovoru.
Win + Shift + N Ukončení hovoru.