Fulltextové vyhledávání

Pole pro fulltextové vyhledávání se nachází na nástrojové liště eWay, která je standardně umístěná v levé horní části okna aplikace Microsoft Outlook. Vyhledávání pomocí tohoto pole není omezeno konkrétním modulem - fulltextové vyhledávání probíhá napříč záznamy ve všech modulech eWay-CRM®. Záznam je zobrazen ve výsledcích vyhledávání pokud je hledaný řetězec obsažen v rámci Názvu položky anebo v poli Poznámka..

Vepište do pole pro fulltextové vyhledávání jakýkoliv řetězec a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se seznam položek, které obsahují daný řetězec. Pokud se hledaný text skládá z více slov, pak budou nalezeny ty záznamy, které obsahují alespoň jedno z hledaných slov.

S položkami zobrazenými v seznamu můžete dále pracovat stejně jako v běžných modulech – viz kategorie 3.2 Hlavní seznam.