Technický popis

Klasický přístup dělí aplikace do 2 kategorií – tlustý klient „Thick Client“ a tenký klient „Thin Client“. Tlustý klient je v tradičním pojetí plnohodnotná aplikace, která kompletně běží na počítači uživatele. Tenkého klienta oproti tomu představuje nejčastěji internetový prohlížeč, který se připojuje k webové aplikaci, která obsahuje veškerou aplikační logiku.

eWay-CRM® využívá technologie Smart Client, která kombinuje výhody obou zmíněných řešení. Uživatel může využít plnohodnotného grafického rozhraní, aplikace může dynamicky reagovat na vstup uživatele a používat lokální zdroje. Zároveň je však aplikace snadno upgradovatelná a co je nejdůležitější, aplikace běží uvnitř již existujícího klienta, se kterým je uživatel dobře seznámen – nejčastěji tedy aplikace Microsoft Office.

Aplikace typu Smart Client má tyto základní rysy

Integrace do stávajícího uživatelského rozhraní

Aplikace běží v rámci hostitelské aplikace (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, apod.) a je plně integrována do jejich uživatelského rozhraní. Uživatel tedy není vystaven novému neznámému prostředí, stávající prostředí je pouze obohaceno další funkcionalitou.

Aplikace využívá lokální zdroje

Aplikace využívá k běhu lokální zdroje (procesor, RAM), jakož i lokální periferie (telefon, čtečka otisků, čtečka čárových kódů). Aplikace může rovněž velmi snadno pracovat se soubory uloženými na pevném disku.

Propojení se serverem

Aplikace nikdy neběží samostatně, vždy je součástí většího distribuovaného řešení. Veškerá data, se kterými aplikace pracuje, pocházejí ze serveru. Aplikace komunikuje se serverem pomocí technologie XML Webové služby.

Offline práce

Protože aplikace běží na klientském počítači, není závislá na nepřetržitém připojení k serveru. Pokud není připojení k dispozici, uživatel může nadále s aplikací pracovat. Po obnovení připojení se data automaticky nahrají na server.

V případě delší práce offline nebo několikadenní práce bez synchronizace se uživateli objeví následující informační notifikace:

Pro synchronizaci dat je pak vhodnější vždy přejít do online režimu, aby ostatní pracovníci neměli zastaralá data.

Dostupnost: Notifikace je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.

Automatické updaty

Technologie .NET Framework umožňuje automatické aktualizace jednotlivých modulů, a to při zajištění konzistence celé aplikace. Aplikace sama kontroluje, zda na serveru není novější verze, a nabídne uživateli stažení nové verze, případně se aktualizuje plně automaticky. Tak je zajištěno, že uživatel vždy používá nejnovější verzi software.

Klientská část aplikace eWay-CRM®

Klientská aplikace eWay-CRM® je tedy založena na technologii Smart Client, s níž jsme se seznámili výše a která představuje nejnovější trend ve vývoji klientských aplikací. Informační systém eWay-CRM® využívá technologii Microsoft Outlook Add-in, díky níž je aplikace plně integrována s MS Outlook, čímž je dosažen vysoký uživatelský komfort.

V aplikaci MS Outlook se po nainstalování eWay-CRM® objeví dvojice panelů nástrojů, které jsou základním ovládacím prvkem aplikace a díky němuž je eWay-CRM® vždy po ruce. Stačí jedno kliknutí ve známém prostředí MS Outlook a již můžete pracovat se svými daty z eWay-CRM®.

Klientská část informačního systému eWay-CRM® nabízí velmi dobrou integraci i s dalšími programy z kancelářského balíku MS Office pomocí Microsoft Word a Excel Add-in. Díky nim je možné otevírat dokumenty z eWay-CRM® přímo v přidružených aplikacích (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint atd.) a na druhé straně je možné dokumenty vytvořené v MS Word a Excel ukládat přímo do aplikace eWay-CRM® aniž by bylo nutné tyto dokumenty nejdříve ukládat na lokální disk.

Serverová část informačního systému eWay-CRM®

Informační systém eWay-CRM® se neskládá pouze z části aplikace integrované do MS Outlook, ale obsahuje také serverovou část. Tato část umožňuje efektivní práci s daty z eWay-CRM® z více klientů a různých míst. Serverovou část aplikace eWay-CRM® tvoří datové úložiště (nejčastěji databáze MS SQL Server) a webová služba, která umožňuje komunikaci mezi datovým úložištěm a jednotlivými klienty.

Spolupráce serverové a klientské části aplikace eWay-CRM®

Komunikace je zajištěna pomocí technologie SOAP (Simple Object Access Protocol), která využívá protokolu HTTPS pro přenos zpráv ve formátu XML. Díky tomuto řešení je zajištěna maximální kompatibilita a propustnost ve většině síťových prostředí.

Nezastupitelnou roli pro aplikaci eWay-CRM® hraje eWay Agent. eWay Agent automaticky na pozadí synchronizuje lokální data s daty na serveru, čímž je vždy zajištěna aktuálnost zobrazených dat. eWay Agent má tyto 3 základní stavy:

Veškeré položky jsou synchronizovány, zobrazená data jsou aktuální.

Probíhá synchronizace položek se serverem nebo připojování k serveru.

Připojení k serveru momentálně není k dispozici – jakmile dojde k obnovení připojení, automaticky proběhne synchronizace.

eWay-CRM Desktop je momentálně v režimu offline – toto nastavení můžete zrušit, kliknete-li pravým tlačítkem na ikonku eWay agenta a v kontextovém menu zrušíte zaškrtnutí volby Pracovat offline. Režim dovoluje pracovat s daty i bez připojení na internet či k serveru.

eWay-CRM Desktop se přihlašuje k vašemu účtu.

Je dostupná nová verze eWay-CRM Desktop a vy na ni můžete aktualizovat.

Faktura za eWay-CRM tři dny po splatnosti. Systém je v desetidenní lhůtě, kdy ještě funguje bez omezení.

eWay-CRM Desktop se spouští.

Spolupráce klientské a serverové části (klient/server architektura) aplikace eWay-CRM® je znázorněna na následujícím schématu: