Nacházíte se zde: Úvod / Slovník

Slovník

 Addin
Pojem převzatý z angličtiny. eWay-CRM® lze uvést jako Addin (doplněk) do Outlooku. Jedná se tedy o rozšíření existujícího programu o další funkcionalitu.
 Autodiscover
Autodiscover je specifická služba Microsoft Outlook při využívání Microsoft Exchange. Tato služba zjednodušuje zobrazování informací o uživatelích, a to při napojení z různých zařízení. Díky službě autodiscover umožňuje automatizovat některá nastavení v MS Outlooku.
 Blacklist
Blacklist neboli černá listina je označení pro seznamy obsahujících něco zakázaného. Ve vaší e-mailové schránce si například můžete vytvořit seznam e-mailových adres, od kterých nechcete dostávat poštu.
 Click-to-Run
Virtualizační technologie Microsoft, která umožňuje, aby na jednom PC bylo nainstalováno více verzí Microsoft Office.
 CPU
Zkratka pro procesor (z anglického Central Processing Unit).
 ERP systém
Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s relevantními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a účetnictví.
 eWayTimer
Miniaplikace, která je součástí webové služby. Zajišťuje pravidelné spouštění a vykonávání určitých přednastavených operací. Těmi jsou například funkce pro rozesílání pravidelných přehledů úkolů nebo funkce dopočítávající agregované hodnoty, apod.
 Firewall
Firewall je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Definuje, jaké aplikace mohou být do systému propuštěny, jaké nikoli, podrobně můžete dávat aplikacím různá oprávnění. Nastavení lze měnit ve vašem operačním systému.
 GAC
Globální shromažďovací mezipaměť (z anglického Global Assembly Cache) je mezipaměť, která pro práci ukládá takové komponenty, které jsou využívány více aplikacemi. Nemusí tak docházet k opakovanému načítání.
 GUI
Grafické uživatelské rozhraní (z anglického Graphical User Interface), tedy grafické prostředí, pomocí něhož je možné ovládat počítač a jeho funkce.
 HDD
Zkratka pro pevný disk (z anglického Hard Disk Drive).
 HW
Zkratka pro hardware.
 IIS
Internet Information Services (IIS) - dříve nazvaný Internet Information Server - je softwarový webový server s kolekcí rozšiřujících modulů, vytvořený společností Microsoft pro operační systém Windows. Jedná se o nejpoužívanější webový server po serveru Apache. IIS 7.5 podporuje protokoly HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP a NNTP.
 IMAP
IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce prostřednictvím e-mailového klienta. IMAP nabízí oproti jednodušší alternativě POP3 pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami a přesouvání zpráv mezi nimi, prohledávání na straně serveru a podobně) a práci v tzv. on-line i off-line režimu.
 JavaScript
JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se v současnosti zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.
 Kategorie
Pojem Kategorie v eWay označuje typ skupiny, ke které obvykle nebývají nastavena žádná práva (na rozdíl od Role). Jedná se primárně o nástroj pro třídění záznamů v eWay-CRM® do logických celků - kategorií, podle kterých pak můžete záznamy efektivněji seskupovat, filtrovat či vyhledávat.
 OAB
Offline Adresář (z anglického Offline Address Book) slouží pro uchovávání adres a zobrazování informací o uložených uživatelích. Využívá se pro Microsoft Exchange.
 PBX
Telefonní ústředna - zařízení (počítač), které sjednocuje výstupní body všech firemních telefonů do veřejné telefonní sítě.
 PM
Projektový manažer
 Proxy server
Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu.
 RAM
Druh paměti v počítači. Název z anglického Random-Access Memory, tedy paměť s přímým přístupem. Jedná se o operativní paměť pro okamžitý přístup a uchování informací, která se využívá při běhu počítače a jeho jednotlivých aplikací.
 Role
Pojem Role v eWay-CRM® označuje typ skupiny, u které jsou obvykle nastavena uživatelská práva (na rozdíl od Kategorie) - můžeme je tedy označit za skupiny uživatelů. Role slouží k rozdělování práv a povinností v rámci systému. Pokud je uživateli přiřazena nějaká role (uživatel, ředitel, administrátor), automaticky získává práva nakládat s daty v rozsahu definovaném pro danou roli. Pokud je uživatel přiřazen do více rolí zároveň, získává pro každý modul vždy to nejvyšší právo.
 SW
Zkratka pro software.
 TAPI
Z anglického Telephony Application Programming Interface - představuje prostředí a ovladače, díky kterým je možné telefonovat přímo z počítače.
 Textové zboží
Zboží, které je do dokladu vloženo jako text, nikoli zboží, které je vybráno ze seznamu.
 UAC
User Account Control (Řízení uživatelských účtů) je bezpečnostní technologie, která zvyšuje bezpečnost Microsoft Windows omezením oprávnění aplikacím na úroveň uživatele, dokud administrátor nepotvrdí zvýšení práv aplikace. Pouze aplikace, kterým uživatel věří, dostanou vyšší oprávnění a malwaru je zabráněno obdržení oprávnění k poškození systému. Uživatelský účet tak může mít administrátorská oprávnění, ale aplikace pouštěné uživatelem nikoli. Pouze aplikace, u kterých bylo předem nastavena vyšší oprávnění, nebo ty které uživatel dočasně povolí na dotaz systému.
 WF
Jedná se termín převzatý z angličtiny, do češtiny překládaný jako 'pracovní postup'. Dle definice je workflow schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby.
V eWay-CRM® tento termín tedy označuje souslednost na sebe navazujících činností či stádií (fází, stavů), jejichž propojením (vytvořením přechodů) získáme účinný nástroj pro procesní řízení projektů, zpracování dokumentů či žádostí o dovolenou.