Nacházíte se zde: Úvod / Slovník

Slovník

 RAM
Druh paměti v počítači. Název z anglického Random-Access Memory, tedy paměť s přímým přístupem. Jedná se o operativní paměť pro okamžitý přístup a uchování informací, která se využívá při běhu počítače a jeho jednotlivých aplikací.
 Role
Pojem Role v eWay-CRM® označuje typ skupiny, u které jsou obvykle nastavena uživatelská práva (na rozdíl od Kategorie) - můžeme je tedy označit za skupiny uživatelů. Role slouží k rozdělování práv a povinností v rámci systému. Pokud je uživateli přiřazena nějaká role (uživatel, ředitel, administrátor), automaticky získává práva nakládat s daty v rozsahu definovaném pro danou roli. Pokud je uživatel přiřazen do více rolí zároveň, získává pro každý modul vždy to nejvyšší právo.