Nacházíte se zde: Úvod / Slovník

Slovník

 Kategorie
Pojem Kategorie v eWay označuje typ skupiny, ke které obvykle nebývají nastavena žádná práva (na rozdíl od Role). Jedná se primárně o nástroj pro třídění záznamů v eWay-CRM® do logických celků - kategorií, podle kterých pak můžete záznamy efektivněji seskupovat, filtrovat či vyhledávat.