Nacházíte se zde: Úvod / Slovník / WF

WF

Jedná se termín převzatý z angličtiny, do češtiny překládaný jako 'pracovní postup'. Dle definice je workflow schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby.

V eWay-CRM® tento termín tedy označuje souslednost na sebe navazujících činností či stádií (fází, stavů), jejichž propojením (vytvořením přechodů) získáme účinný nástroj pro procesní řízení projektů, zpracování dokumentů či žádostí o dovolenou.


Variace termínu

  • workflow