Nacházíte se zde: Úvod / Slovník / Role

Role

Pojem Role v eWay-CRM® označuje typ skupiny, u které jsou obvykle nastavena uživatelská práva (na rozdíl od Kategorie) - můžeme je tedy označit za skupiny uživatelů. Role slouží k rozdělování práv a povinností v rámci systému. Pokud je uživateli přiřazena nějaká role (uživatel, ředitel, administrátor), automaticky získává práva nakládat s daty v rozsahu definovaném pro danou roli. Pokud je uživatel přiřazen do více rolí zároveň, získává pro každý modul vždy to nejvyšší právo.