Kontrola duplicit společností

Pomocí položky Kontrola duplicit společností máte možnost nastavit, jestli bude při tvorbě a editaci společností kontrolováno, zdali takový záznam v eWay-CRM® již neexistuje. Kontrola je u společností nastavena na pole IČ, pokud pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání společnosti provedena.

Dvojím kliknutím na položku Kontrola duplicit společností v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Vybíráte ze tří možností, které nastavení nabízí:

  • Bez kontroly duplicit - duplicity se nekontrolují.
  • Kontrola podle IČ - pokud bude mezi ostatními společnostmi nalezeno stejné IČ, nebude váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření existujícího záznamu a vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.
  • Kontrola podle DIČ - pokud bude mezi ostatními společnostmi nalezeno stejné DIČ, nebude váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření existujícího záznamu a vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.

 

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace