Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.19 Kategorie: Úkoly / Jméno stavu pro probíhající úkoly

Jméno stavu pro probíhající úkoly

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.2.

Položka Jméno stavu pro probíhající úkoly nese jméno stavu, který se ve workflow úkolu používá pro probíhající úkoly.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro probíhající úkoly v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje probíhající úkolSprávný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram Tasks_Task.
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí tlačítka Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí dokončený úkol - v našem případě to bude stav "Probíhá". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (a do nastavení globálního nastavení vložíme do Jméno stavu pro probíhající úkoly tedy hodnotu "InProgress").

 

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace