Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 5. Aktualizace / Aktualizace eWay-CRM® na novou dostupnou verzi

Aktualizace eWay-CRM® na novou dostupnou verzi

Funkce je určena především pro správce a administrátory, kteří mají přístup do Administrační aplikace. Právě v Administrační aplikaci totiž můžete zjistit, jestli není k dispozici novější verze systému eWay-CRM®.

eWay-CRM® sestává z centrální (serverové) databáze a doplňku pro Microsoft Outlook. Zde jsou popsány jednotlivé kroky, které vedou k aktualizaci eWay-CRM:

Krok 1: Aktualizace serverové komponenty (nutný administrátorský přístup)

Pokud chcete nainstalovat novou verzi systému eWay-CRM® nebo zjistit, jestli máte nejaktuálnější verzi systému, je potřeba přejít do Administrační aplikace

Zde najdete sekci Aktualizace, do které přejděte. 

Při každém kliknutí na název sekce Aktualizace se automaticky kontroluje, jestli není dostupná nová verze. Zobrazený dialog obsahuje informaci o tom, zda je update dostupný či nikoli. Pokud je zde zobrazeno tlačítko Aktualizovat, je dostupná nová verze, kterou si můžete nainstalovat.

Pro aktualizaci na novou verzi serverové komponenty eWay-CRM® stačí pak pouze kliknout na tlačítko Aktualizovat. Kromě informace o tom, že je dostupná nová verze, získáváte také přehled o tom, jaké novinky vás v instalované verzi čekají.

eWay-CRM® zasílá notifikace o tom, že byla aktualizace serverové komponenty spuštěna, a následně o tom, že byla dokončena. Prostřednictvím nastavení Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu aktualizace na serveru určíte, která skupina uživatelů bude notifikace dostávat.

Následně už stačí pouze vyčkat, až bude instalace dokončena, což poznáte ve chvíli, kdy se objeví následující okno. V takovém případě je instalace dokončena v pořádku a máte nejaktuálnější verzi serverové komponenty.

Po kliknutí na OK se Administrační aplikace vypne. Následně si pak každý uživatel, který používá eWay-CRM® - viz Krok 2.

Pokud se chcete ujistit, zda není dostupná nová verze systému, vždy můžete přejít zpět do sekce Aktualizace v Administrační aplikaci a kliknout na tlačítko Ověřit.

Po kliknutí se buď dialog nezmění, anebo vám bude nabídnuta možnost instalovat novou verzi - viz výše.

Při spuštění aktualizace bude všem uživatelům zaslán informační e-mail:

Jakmile bude aktualizace webové služby dokončena, obdrží všichni uživatelé tuto zprávu o úspěšné aktualizaci:

Chyba během aktualizace serverové komponenty

V případě, že během aktualizace serverové části eWay-CRM® dojde k chybě, aktualizace bude přerušena a eWay-CRM® bude navrácena do stavu před započetím aktualizace. Nadále tak budete moct eWay-CRM® používat.

Chyba na vás vyskočí v dialogovém okně a vy ji tak můžete poslat na technickou podporu eWay-CRM®.

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze 5.3.1, v předchozích verzích došlo k zastavení fungování synchronizace eWay-CRM® při chybě aktualizace serverové části.

Krok 2: Aktualizace klientské části eWay-CRM®

Popis naleznete v článku Aktualizace klientské části eWay-CRM®.

Krok 3: Stažení instalačního souboru pro manuální aktualizaci klientské části (nutný administrátorský přístup)

Je nutné přejít do Administrační aplikace a do sekce Aktualizace.

Pod textem o dostupnosti aktualizace je uvedena vaše současná verze eWay-CRM®, kterou máte nainstalovanou. V závorce je pak uveden odkaz na instalační soubor eWay-CRM® k této vaší verzi. Po kliknutí na odkaz se otevře internetový prohlížeč a je vám nabídnuta možnost instalační soubor stáhnout. V případě kliknutím pravým tlačítkem na odkaz se vám objeví možnost kopírovat odkaz ke stažení instalačního souboru (viz obrázek).