Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 5. Administrační rozhraní / 5.7 Globální nastavení / 5.7.12 Kategorie: Kontakty / Vytvářet novou společnost při importu kontaktů

Vytvářet novou společnost při importu kontaktů

Pomocí položky Vytvářet novou společnost při importu kontaktů máte možnost nastavit, jestli se při importu kontaktu do eWay-CRM® bude vytvářet i společnost, se kterou je kontakt propojen. Jedná se o funkci, která je využitelná hlavně v případě, pokud má každý uživatel jiné nastavení - společnosti si vkládal podle sebe a jsou zadané odlišně než u jiných uživatelů. Při vypnutí funkce nebude docházet k případným duplicitám v modulu společnosti v eWay-CRM®.

Pro využití této funkce musí mít uživatel nejen práva na modul kontakty, ale také právo vytvářet společnosti. Pokud toto právo nemá, nastavení nebude fungovat.

Dvojím kliknutím na položku Vytvářet novou společnost při importu kontaktů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a společnosti se při importu kontaktu z MS Outlook do eWay-CRM® budou vytvářet - může tak docházet k duplicitám společností.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a nebude docházet k vytváření společností a tedy ani případných duplicit. Společnost bude vyplněna na kontaktu v eWay-CRM® v poli Společnost jako text.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace