Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 5. Administrační rozhraní / 5.3 Práva na moduly / Kopírování práv k modulům

Kopírování práv k modulům

V praxi se vám může stát, že vytváříte skupinu uživatelů, která má mít velmi obdobná práva k modulům jako již existující skupina uživatelů (například Účetní a Mzdová účetní budou mít velmi obdobná práva). V takovém případě by se jevilo jako komplikované vytvářet úplně nové skupiny a nastavovat zvlášť ke každému modulu specifická práva. Pro tyto případy eWay-CRM® nabízí možnost kopírování práv.

Pro možnost kopírování musí být splněna jedna základní podmínky: Kopírují se práva do skupiny uživatelů, která je již vytvořena. Pokud tedy chcete vytvořit novou skupinu uživatelů, je potřeba tak nejprve učinit prostřednictvím návodu v článku Vytváření nové skupiny.

Pro využití kopírování je potřeba v administrační aplikaci eWay-CRM® přejít do sekce Práva na moduly a vybrat skupinu uživatelů, jejíž práva chcete kopírovat. Následně klikněte na oknu Kopírovat v záložce Domů v horní částí okna administrační aplikace.

V nově otevřeném dialogu si pak pouze vyberete, do jaké existující skupiny uživatelů mají být práva k modulům nakopírována. Svůj výběr potvrdíte tlačítkem OK, tlačítko Storno okno zavře bez provedení kopírování.

Pokud stisknete OK, objeví se následující dialog:

Dialogové okno se ptá na to, zda skutečně chcete kopírování provést. Kopírováním se přepisují práva, která byla v cílové skupině nastavena, proto se ujistěte, že jste si skutečně pečlivě vybrali skupinu, do které chcete práva zkopírovat. Vždy kopírujete práva ke všem sloupcům, není možné vybrat si jen některá.

Tlačítko Ano potvrdí, že chcete akci provést; tlačítko Ne proces zastaví a ke kopírování nedojde.

Jakmile potvrdíte dialogové okno, cílová skupina bude mít nastavena všechna práva k modulům stejně jako skupina výchozí.