Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 3. Volby / Seznamy

Seznamy

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

eWay-CRM® obsahuje poměrně velké množství seznamů, které jsou specifické pro jednotlivé moduly i napříč jejich funkcemi. Smyslem seznamu je především to, aby uživatel viděl a mohl používat pouze takové hodnoty, které pro něj mají smysl. Např.: Pokud vystavujete doklady pouze v CZK a EUR, nemá smysl, aby se uživatelům pro výběr zobrazovaly další měny, apod. Každý modul má své specifické seznamy, které je možné upravovat a přizpůsobovat si tak fungování 

Seznamy najdete v Centru pro správu pod sekcí Volby.

Seznamy pro jednotlivé moduly

Po kliknutí do sekce Seznamy se vám objeví jednotlivé moduly, které jsou v eWay-CRM® dostupné.

Stačí si vybrat modul a kliknout na něj. Zobrazí se pak jednotlivé seznamy, které jsou pro modul dostupné. Například na dokladech se používají seznamy DPH a Měna, které vám umožňují při vytváření dokladu vybrat sazbu DPH nebo měnu dokladu.

Sloupec Funkce
Název Název seznamu v jazykovém nastavení Centra pro správu.
Technický název Databázový název seznamu.

Typy seznamů

Typy seznamů jsou označené přímo v řádku u jména seznamu. Typy mohou být následující:

Typ seznamu Specifikace
Systémový Jedná se o výchozí deníky, které mají systémový charakter a jsou nezbytné pro konzistentnost fungování eWay-CRM®. Možnost editovat takové seznamy je velmi omezená.
Uživatelské pole Jsou to seznamy, které si samy vytváříte. Jedná se o uživatelská pole typu Seznam a Zaškrtávací seznam - více viz Uživatelská pole.
Neoznačený Jedná se o výchozí seznamy, které je však možné editovat.

Práce se seznamem

Pro úpravu seznamu stačí najet na daný seznam a kliknout na obrázek tužky:

Otevře se okno s jednotlivými položkami daného seznamu:

Sloupec Funkce
Ikona čtverce 3x3 Slouží k přesouvání hodnot, abyste si je seřadili v takovém pořadí, jaké vám vyhovuje.
Ikona odpadkového koše Slouží ke smazání hodnoty (hodnotu je možné smazat, pokud není systémová, u některých číselníků není možné mazat ani hodnotu, která je použitá na položkách).
Viditelnost Určuje, zda bude hodnota pro uživatele viditelná, či nikoli.
Výchozí Určuje, která hodnota se v číselníku nastaví jako výchozí. Je možné vždy mít pouze jedno hodnotu jako výchozí.
Technický název Databázový název hodnoty, který je možné využít při vyváření workflow nebo používání globálního nastavení.
Jazykové sloupce Překlady hodnot, které se zobrazují podle toho, jakou jazykovou verzi uživatel eWay-CRM® používá.

Přidání nové hodnoty

Ne všechny seznamy tuto možnost mají (systémové přidávání hodnoty neumožňují), ale pro přidání nové hodnoty do seznamu stačí kliknout na + v levé horní čísti dialogu.

Objeví se nový řádek, kde stačí vyplnit technický název a následně překlady. Hodnotu můžete pak přesunout pomocí obrazce v prvním sloupci na pozici, která vám vyhovuje.

Pro potvrzení změn stačí kliknout na tlačítko Uložit.

Specifické seznamy

Typ na Deníku a Dokumentech

Oba dva tyto seznamy obsahují navíc sloupec Zahrnout do výpočtu poslední aktivity.

V případě, že jsou položky v tomto seznamu zaškrtnuty, daný typ deníku nebo dokumentu se používá pro výpočet hodnoty v polích Poslední aktivita - více viz nastavení Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita.

Typ na Úkolech

Seznam obsahuje navíc sloupec Zahrnout do výpočtu dalšího kroku.

V případě, že jsou položky v tomto seznamu zaškrtnuty, daný typ deníku nebo dokumentu se používá pro výpočet hodnoty v polích Další krok - více viz nastavení Atributy pro kalkulaci pole Další krok.