Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 3. Popis / 3.5 Tovární nastavení systému / Definice uživatelských práv

Definice uživatelských práv

Jak systém přiřazení práv v eWay-CRM® funguje?

U každé role (uživatelské skupiny) máme seznamy modulů (řádky), pro které je možno definovat práva. U každé role je v tabulce také seznam operací (sloupce), které lze nad moduly dělat. Jsou to operace Zobrazit, Vytvořit, Upravit, Odstranit. Takto je dána jakási matice, kdy pro každou buňku je potřeba doplnit úroveň oprávnění pro vykonání dané operace v daném modulu.

Více o nastavení práv k modulům najdete v kapitole Práva na moduly.

Úrovně oprávnění

Pro každou výše zmíněnou operaci (Zobrazit, Vytvořit, Upravit, Odstranit) můžete nastavit nejen, jestli ji uživatelé z dané skupiny budou moci provádět, ale i rozsah položek, na které se právo bude vztahovat.

Je nutné podotknout, že pokud uživatel patří do více skupin (např. Uživatel a Administrátor), získává automaticky kombinaci vyšších práv z obou dvou skupin. Náš uživatel - administrátor by měl tedy logicky práva jako administrátor, který má právo na veškeré moduly a operace.

Všechny položky (ALL) operaci má právo provádět bez omezení (např. vidí všechny položky z daného modulu)
Položky svázané s mými projekty, příležitostmi, společnostmi a kontakty (DEDICATED) provedení operace je omezeno na existenci vazby mezi položkou a projekty, společnostmi, kontakty či příležitostmi, které má uživatel právo vidět (tzn. vidí jen ty, které jsou svázané přes záložky na kartě položky s projektem, společností, příležitostí nebo kontaktem, který vidí)
Položky se stejnou skupinou jako já (GROUP) provedení operace se váže na podmínku, že uživatel je svázán se stejnou kategorií (skupinou) jako položka, se kterou chce operaci provést. To může znamenat, že uživatel například vidí jen ty položky, které jsou svázané se skupinou, do které patří on sám
Položky svázané se mnou (RELATED) uživatel získává právo jen pro ty položky, které jsou s ním přímo svázané. Například uživatel, který je v týmu projektu si může k tomuto projektu psát docházku
Pouze mé položky (OWN) má právo jen na ty položky, které on sám vytvořil. Opět se využívá například u docházky, kdy by měl být uživatel schopen upravit jen docházku, kterou si sám vytvořil
Žádné položky (NONE) právo nemá pro žádné položky

Příklad použití práv

Lze aplikovat třeba na kontakty, kdy si pro ně vytvoříte skupiny Veřejné a Neveřejné. Tyto kontakty zařadíte buď do jedné nebo do druhé skupiny. Samotné uživatele pak také rozdělíte do těchto skupin s tím, že uvidí kontakty z dané skupiny.

Právo GROUP se nastavuje stejným způsobem jako ostatní práva. Pokud je například ve skupině Projektový Manažer nastaveno právo GROUP uvidí uživatel z této skupiny položky, které jsou svázané se stejnou kategorií jako je tento uživatel. Právo se tedy nemusí nastavovat na konkrétní kategorie, ale přímo na skupinu, která má nastavena i ostatní práva.

Pokud máte skupiny uživatelů, které mají podobná práva, můžete si zjednodušit přidělování práv jejich kopírováním.