Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Outlook / Moduly / 15. Uživatelé / 15.5 Školení / Přidání nového školení

Přidání nového školení

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete k vybranému uživateli přidat nové školení. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Vytvořit na pásu karet v okně uživatele a následnou volbou Školení.

Zobrazí se karta školení, kde můžete vyplnit všechny potřebné údaje.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se školení vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Název Určuje se druh školení, respektive jeho zaměření. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Výsledek Uvede se, jak uživatel školením prošel.
Datum Den, kdy školení proběhlo.
Známka Pokud byl uživatel jakýmkoli způsobem známkován, zde se známka uvede (jako při známkování ve škole). Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Poznámka

Obecný text, který je k danému školení možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Po vyplnění údajů školení uložíte kliknutím na tlačítko Ulož a zavři nebo Ulož na panelu nástrojů v horní části karty školení.

Po uložení se nové školení zobrazí v seznamu školení na kartě uživatele.