Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Instalace / Instalace serverové části / Aktivace databázových e-mailů

Aktivace databázových e-mailů

Některé dodatečné funkcionality eWay-CRM® fungují na bázi serverové databáze a ke své činnosti mohou využívat i funkcí SQL Serveru. Nejčastějším příkladem je odesílání notifikačních e-mailů při vykonávání různých triggerů. Technologické řešení pro odesílání e-mailů je zde odlišné od běžných notifikačních e-mailů, které eWay-CRM® odesílá. Pokud tedy chcete některou z dodatečných funcionalit využívat je nezbytně nutné správně nastavit SQL Server tak, aby byl schopen odesílat e-maily.

Pozn.: Odesílání e-mailů z SQL je podporováno pouze verzemi SQL Serveru a Management studia vyššími než Express.

1) Vytvoření e-mailového profilu a nastavení práv

Po připojení na server pomocí Management studia zvolte v části 'Object Explorer' nabídku Manage a pravým tlačítkem klikněte na nabídku Database Mail, z kontextového menu vyberte možnost Configure Database Mail.

Zobrazí se průvodce nastavením, v případě, že ze zobrazí uvítací obrazovka, klikněte na Next pro přechod k výběru nastavení. Vyberte z nabídky možnost 'Manage Database Mail accounts and profiles' a pomocí tlačítka Next pokračujte dál. V dalším kroku vyberte 'Create a new profile' a opět potvrďte tlačítkem Next.

Na další obrazovce definujte Název pro nový profil (1), tento název budeme ještě dále potřebovat při úpravě databáze. Dále stiskněte tlačítko pro přidání účtu (2) a poté pro vytvoření nového SMTP účtu (3).


V nově otevřeném dialogu specifikujte e-mail odesílatele (např. [email protected]_domena.cz) název nebo IP SMTP serveru (číslo portu a zabezpečené připojování upravte dle nastavení serveru) a pokud server požaduje ověření, vyplňte prosím i údaje v sekci Basic Authentication v dolní části okna.

Nastavení potvrďte tlačítkem OK a v dalším dialogu tlačítkem Finish.

2) Práva pro odesílání e-mailů z SQL Serveru

Nyní je nutné přidělit práva pro odesílání e-mailů uživateli, pod kterým se eWay přihlašuje do databáze. Běžně se tento uživatel nazývá euser, ale správnost údaje zjistíte nejlépe nahlédnutím do web.config souboru v adresáři webové služby (standardně ho naleznete na této cestě C:\Inetpub\wwwroot\eWay\Web.config). Název uživatele je uveden v sekci <appSettings>, kde je v rámci ConnectionStringu parametr User ID. A právě tomuto uživateli je nutné na SQL Serveru přiřadit práva pro odesílání zpráv. V tomto případě je uživatel nazván test.

Přiřazení práv se skládá ze dvou kroků. Nejprve si v Management studiu v Object exploreru zvolte nabídku Security a dále Logins, kde si z výčtu uživatelů vyberte uživatele pro eWay (v našem případě test), klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte Properties. V dialogu pak vyberte sekci User mapping, vpravo vyberte databázi msdb, kterou označte pomocí zatrhávátka a ve spodní části okna definujte pro uživatele práva DatabaseMailUserRole. Potvrďte tlačítkem OK.

Druhým krokem, který je potřeba učinit v rámci přidělování práv, je povolení přístupu uživatele (pod kterým se eWay připojuje k databázi - v našem případě test) k mailovému profilu. Přejděte v Object exploreru opět do sekce Management a přes pravé tlačítko zvolte možnost Configure Database Mail, v nabídce úkonů vyberte Manage profile security a pokračujte dál stiskem tlačítka Next. V následujícím kroku překlikněte na záložku Private profiles a zde vyberte z nabídky User name uživatele test, profil eWay by měl být zaškrtnutý. Potvďte tlačítkem Next.

3) Úprava nastavení databázové procedury pro odesílání e-mailů

Poslední krokem, který musíme učinit, je upravit proceduru v databázi eWay, která zajišťuje odesílání e-mailů. V Management studiu si tedy otevřete databázi eWay -> Programmability -> Stored Procedures, v rámci této sekce si najděte proceduru dbo.eWaySP_SendMail, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Modify.

V okně pro editaci se vám zobrazí definice procedury, kde smažte komentáře /* a */ vyznačené na obrázku modře. Do parametru @profile_name vepište název profilu, jak jste jej definovali při vytváření profilu. (v našem případě bychom vepsali 'eWay'). Po dokončení editace stiskněte F5 pro uložení provedených změn. Tímto je celé nastavení funcionality databázových e-mailů u konce.