Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 2. Instalace / 2.4 První spuštění / Dialog Zavedení systému eWay-CRM®

Dialog Zavedení systému eWay-CRM®

Zavedení systému eWay-CRM®

Po instalaci eWay-CRM® se může zobrazit dialog Zavedení systému eWay-CRM®, který se zobrazuje v případě potřeby ověření více údajů najednou. Definuje se v něm jak připojení k lokální databázi eWay-CRM® (druhá část dialogu), tak navíc je zde potřeba vyplnit údaje pro přihlášení k webové službě eWay-CRM®. Tento dialog se zobrazí v případě, že instalujete korporátní (multi) verzi eWay-CRM®.

Postup pro vyplnění

Dialog je rozdělen do tří částí.

Část Přístupové údaje k webové službě vyžaduje vyplnění přístupových údajů pro eWay-CRM®. Tyto údaje jsou pro každého uživatele jiné a jejich formát se může lišit dle bezpečnostní politiky firmy. Ve většině případů jsou ale přihlašovací údaje do eWay-CRM® v tomto formátu:

  • Adresa webové služby - webová služba je jakousi přístupovou bránou, přes kterou klientské aplikace čtou a provádí změny na serverových datech. Adresa bývá obvykle ve tvaru http(s)://nazev_neboIP_serveru/cesta_k_webove_sluzbe.
  • Uživatelské jméno - identifikuje uživatele a standardně je ve tvaru: první písmeno jména a celé příjmení, vše bez diakritiky a malými písmeny (např. ovitaiova)
  • Heslo do eWay-CRM - každý uživatel (nebo alespoň jeho administrátor) by měl znát své heslo pro přístup do systému. V případě zapomenutí je možné heslo uživateli změnit přes Administrační aplikaci, do které mají přístup firemní administrátoři nebo vedení podniku. Více ve článku Karta uživatele.

 

Část Přístupové údaje k SQL serveru určují, k jaké databázi se eWay-CRM® připojí. Je potřeba vyplnit následující údaje:

  • Instance SQL serveru - zde máte na výběr ze všech běžících instancí SQL serveru. Pro připojení k eWay-CRM® je jako výchozí možnost nastaven server EWAYSQL . Kliknutím na tlačítko Aktualizovat obnovíte seznam běžících instancí v poli pro výběr SQL serveru. Součástí mohou být také instance LocalDB.
  • Uživatelské jméno do databáze - sem vepište uživatelské jméno používané k přihlášení k SQL serveru - při výchozím nastavení je uživatelské jméno systémového administrátora nastaveno na zkratku sa.
  • Heslo do databáze- do tohoto pole vepište heslo k zadanému uživatelskému jménu. Při výchozím nastavení systému je heslo eWay-CRM123 (nebo eWay123 u starších instalačních balíčků). V případě, že se jedná o instanci LocalDB, standardní heslo se nepoužije - instance LocalDB je zavedena bez hesla. Bez zadání hesla se standardně použije heslo vašeho operačního systému - Windows Authentication.

 

V části Jazyk eWay-CRM® máte možnost definovat, jestli chcete pracovat v českém nebo anglickém prostředí eWay

Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte zadané nastavení - eWay-CRM® se připojí k Vámi zvolenému serveru s použitím zvolené lokální databáze. Kliknutím na tlačítko Storno zrušíte dialog bez uložení nastavení a systém eWay-CRM® Vám tak nebude přístupný.